Hashtagit

Hashtagit auttavat sinua löytämään samaa aihetta käsitteleviä julkaisuja.

⚠️ Hashtagejä ei voi käyttää ulkopuolisille osallistujille jaetussa julkisessa käyttöliittymässä tietoturvasyistä.

1. Voit lisätä hashtageja kaikkiin tekstikenttiin. Kirjoita # ja haluamasi tunniste luodaksesi hashtagin.

Löydät myös jo olemassa olevat hashtagit kirjoittamalla hashtagin alkua #-merkin jälkeen.

 

 

2022-02-28_09-23-00


2. Hashtagia klikkaamalla, näet kaiken sisällön joka sisältää saman tunnisteen. 

 

3. Voit selata kaikkia ehdotuksen sisältämiä hashtageja ehdotuksen hashtagit-näkymässä.


4. Voit sisällyttää hashtageja mihin vain tekstikenttään, osana tekstiä tai esimerkiksi listattuna tekstin alkuun tai loppuun.

5. Voit lisätä hashtagin myös kommenttina ja näin liittää tekstin sisällön sen alle.

💡Voit lisätä hashtageja myös olemassa oleviin julkaisuihin tai kommentoida toisen tekemää julkaisua liittääksesi sen hashtagin alle.