Työnkulun luominen

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten luoda työnkulku kanavalle. Työnkulku mallintaa ideoiden käsittelyprosessia.

Työnkulun vaiheiden tarkoituksena on mallintaa ideoiden käsittelyprosessia ja kertoa kiinnostuneille missä vaiheessa käsittelyprosessia idea on. Työnkulussa täytyy olla vähintään yksi status ennen kuin kanavalle voi luoda kirjauslomakkeen.

Työnkulun voi luoda itse tai käyttää jompaa kumpaa Orchidean kahdesta valmispohjasta. Voit myös luoda työnkulun mallin pohjalta ja muokata sitä luomisen jälkeen.

Luomalla työnkulun itse voit mukauttaa käsittelyprosessin sopimaan tarpeisiinne luomalla uusia statuksia ja niihin liittyvät käsittelylomakkeet.

Työnkulun luominen uutta kanavaa luodessa

Kun teet uuden kanavan, sinun täytyy määritellä työnkulku ennen kuin ideoiden kirjaaminen on mahdollista. Näin luot työnkulun, kun luot uutta kanavaa:

  • Heti kanavan luomisen jälkeen eteesi ilmestyy alla oleva näkymä. Niistä voit valita haluatko ottaa käyttöön valmispohjan vai tehdä työnkulun itse. Voit käyttä Tuote- & palvelukehitys mallipohjaa tai Jatkuva parantaminen pohjaa omien tarpeisesi mukaan.


Mallin pohjalta otetun työnkulun muokkaaminen

Jos valitsit luoda työnkulun valmiin mallin pohjalta, niin Orchidea ohjaa sinut suoraan luomisen jälkeen kanavan etusivulle. Voit kuitenkin muokata työnkulkua lisäämällä siihen uuden statuksen tai poistamalla jonkun statuksista. Voit myös lisätä ohjeita työnkulun statukseen. Ohjeiden lisäykseen artikkeli tässä. Näin voit lisätä tai poistaa työnkulun statuksen:

  1. Mene haluamallesi kanavalle.
  2. Mene Työnkulku välilehdelle.
  3. Luodaksesi uuden työnkulku vaiheen eli statuksen paina + Uusi status painiketta oikeassa reunassa.
  4. Kirjoita statuksen nimi ja työnkulun vaiheen ohje tarvittaessa. Päätä myös statuksen tyyppi. Anna statukselle tyyppi aktiivinen, jos normaalissa käsitelyssä ehdotus etenee yleensä eteenpäin statuksesta.  Suljettuja statuksia ovat sellaiset käsittelyn vaiheet johon käsittely päättyy, esimerkiksi "Hyväksytty" tai "Arkistoitu". Statuksen tyyppiä hyödynnetään raportoinnissa, kun käsittelylle lasketaan läpimenoaikoja.
  5. Lopuksi paina Lähetä tallentaaksesi statuksen.
  6. Siirrä uusi status haluamaasi paikkaan raahamalla sitä hiirellä.
  7. Jos haluat poistaa statuksen paina statuksen oikeasta yläkulmasta image-png-Oct-07-2022-12-04-55-59-PM painiketta ja paina esille tulevasta valikosta .

uuden statuksen

 

⚠️Statuksen voi poistaa vain, jos siinä ei ole ehdotuksia.

Oman työnkulun luominen

Jos valitsit kanavaa luodessa Luo oma työnkulku niin pitää sinun itse luoda työnkulku eli eri statukset. Jotta voit kirjata ehdotuksia, niin pitää työnkulussa olla ainakin yksi status. Voit luoda statuksia samalla tavalla, kuin yllä olevassa ohjeessa, mutta aloitusnäkymä on erilainen. Aloita työnkulun tekeminen alusta klikkaamalla + Uusi status ja toimi samalla tavalla, kuin edellisessä ohjeessa.

Luo työnkulkuun ne vaiheet, jotka koet tarpeelliseksi ideointiprosessissanne. Yleensä kannattaa aloittaa pienellä määrällä vaiheita. Jos käytön perusteella havaitsette tarvetta uusille vaiheille, on niitä helppo lisätä myöhemmin.

 

 

 

📌Voit luoda työnkulkuun käsittelylomakkeita, jos käsittelette ideoita vakiintuneella tavalla. Voit lukea siitä lisää artikkelista Päätöksentekoprosessi ja työnkululla etenemisestä artikkelista ehdotusten statuksen vaihtaminen.