Kanavan rakentaminen vaiheittain ilman valmista mallia

Joskus et löydä tarpeisiisi sopivaa mallia. Silloin haluat rakentaa uuden juuri sinun tarpeisiisi sopivan kanavan ilman valmista mallia.

💡Suosittelemme luomaan ensimmäiset kanavat Orchidean valmiiden mallien avulla.

Orchideassa käsitellään monenlaisia toimintaa parantavia ehdotuksia kuten ideoita, aloitteita, keksintöilmoituksia, palautteita ja havaintoja. Sen takia käytämme kirjattavista ja käsiteltävistä ajatuksista nimeä ehdotus.

Kanavan luomisen vaiheet ovat:

 • Luo kanava
  • Luo ensin uusi kanava klikkaamalla + Uusi kanava vasemman laidan navigaatiossa. Klikkaa esiin tulevassa ikkunassa Jatka ilman mallia. Lisää sen jälkeen kanavalle nimi ja kuvaus, sekä valitse onko kanava julkinen vai yksityinen.
 • Luo ehdotusten käsittelylle työnkulku ja statukset

  • Kanavan luomisen jälkeen luodaan työnkulku ja sen statukset. Työnkulun statuksien tarkoituksena on mallintaa ehdotusten käsittelyprosessia ja kertoa viestiä käsittelystä kiinnostuneille missä vaiheessa prosessia ehdotus on. Esimerkkejä kanavan statuksista voisivat olla esim. "Uusi", "Käsittelyssä", "Hyväksytty" ja "Arkistoitu".

   Tarkemmat ohjeet: Työnkulun luominen
 • Luo ehdotuksen kirjauslomake
  • Luo seuraavaksi ehdotuksen kirjauslomake. Voit muokata lomaketta kanavasi tarkoituksiin sopivaksi lisäämällä lomakkeeseen Orchidean valmiita kenttiä, muokkaamalla niitä tai luomalla itse uusia kenttiä.

   Tarkemmat ohjeet: Lomakkeen luominen ja muokkaaminen
 • Luo lomakkeita ehdotusten käsittelyä varten
  • Seuraavaksi sinun on luotava lomakkeet ehdotusten käsittelyä varten. Käsittelylomakkeet ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun prosessin eri vaiheissa on vakiintuneita vaiheita ja kerättäviä tietoja.
  • Voit myös tehdä käsittelylomakkeista pakollisia, jolloin ehdotusta ei voida siirtää statukseen ilman lomakkeen täyttämistä. Tämä helpottaa ehdotuksia käsitteleviä kanavapäälliköitä, kun automaatio ohjaa heitä keräämään kuhunkin vaiheeseen liittyvät tiedot.

   Tarkemmat ohjeet: Lomakkeen luominen ja muokkaaminen